Goda grannar

Ett 50-tal personer i villa-området Mariedal i Karlskrona bedriver grannsamverkan för att öka tryggheten. Något som givit resultat.

En av grannarna i samverkansgruppen är Birgitta Agneus:

– Vi började redan 2007 och samlade in namn, säger hon och fortsätter: Därefter hade vi ett uppstartsmöte med Länsförsäkringar Blekinge, räddningstjänsten och polisen för att få veta mer om hur allt fungerade.

En av grannarna, Patrik Severenius, skapade en SMS-grupp via en app.

– Om man observerar något märkligt kan den personen skicka ett SMS som går ut till alla, förklarar Patrik. En gång stals cyklar och efter att en granne larmat så kunde tjuvarna ringas in. Därefter tillkallades polisen.

– Det man ska tänka på är att systemet behöver administreras så att kontaktuppgifterna är aktuella, säger Patrik.

LUGNARE OMRÅDE
Birgitta tycker att grannsamverkan fungerar bra.
– Det är inte bara appen, förklarar hon. Vi hjälper varandra på många sätt och ser till så att det ser bebott ut ifall man är bortrest, håller koll på varandras fastigheter och är uppmärksamma.

Grannarna bär också reflexvästar märkta med Grannsamverkan när de är ute och promenerar med hundarna och de har placerat skyltar i området.

– Vi hade en del inbrott förr, men jag upplever att det blivit lugnare, säger Birgitta Agneus och avslutar: De flesta här tror jag är glada över att vår grannsamverkan finns.

Grannsamverkan
Brott i villaområden förebyggs bäst genom samverkan grannar emellan. Tillsammans med polisen arbetar vi med att skärpa vaksamheten och förbättra det förebyggande samarbetet i villaområden.

Läs mer på lansforsakringar.se