Välkommen till digitala Framåtblick Blekinge

Framåtblick Blekinge är Länsförsäkringar Blekinges populära frukostseminarium där länets utmaningar och möjligheter diskuteras mellan forskare och profiler från Blekinge. På grund av rådande läge gjordes denna gång formatet om till en inspelad version. Här får du höra forskarna Markus Grillitsch och Linda Stihl från Lunds universitet kommentera Blekinges utveckling efter finanskrisen 2008 samt hur viktigt det är med platsbaserat ledarskap för att en region ska växa.

Platsbaserat ledarskap

  • Om två orter utåt sett verkar ha samma förutsättningar, varför utvecklas de då så olika? Det handlar ibland om infrastrukturella frågor eller politiska beslut, men allt som oftast är det individerna och det lokala ledarskapet som är avgörande. Att utveckla platser för en hållbar framtid gynnas av platsbaserat ledarskap där samarbete mellan näringsliv, kommuner och institutioner fungerar utifrån gemensamma mål och genuint engagemang för sin region.

Så blev Karlshamn en framgångssaga

Historian om Karlshamns framgångar inom IT börjar med nergången på 80- och 90-talet. Idéerna började gro om hur ett nytt Karlshamn skulle skapas. Då samlades man sig kring en strategi och en vision, vart vill vi gå? Samtidigt var den kunskapsbaserade ekonomin under tillväxt och sågs som en framtidsindustri, berättar Lina Stihl, doktorand på Lunds Universitet.

Resultatet blev att tre aktörer; BTH, kommunen och näringslivet gick samman och ansökte om medel för att gemensamt projekt. Så föddes Netport.

– I hela processen har vi varit många företagsledare som har varit engagerade. Vi bestämde att vi ska fokusera på kommunens starka sidor och förstärka dessa, säger Bengt Mattsson, f d kommundirektör, Karlshamn.

Att alla jobbade åt samma håll gav resultat.
– Det platsbaserade ledarskapet är väldigt tydligt i detta exemplet, understryker Lina.

Så reste sig Olofström ur krisen

2008 drabbades Olofström hårt av finanskrisen. När Volvo som dominerande arbetsgivare fick problem blev det också tufft för underleverantörerna. Det blev en kris för hela samhället.

– Innan krisen samarbetade man i princip inte alls. Efter krisen så har aktörerna samlats och nätverken utvecklats – vilket vi ser idag i klustret Techtank, säger Lina Stihl, doktorand på Lunds Universitet.

Ingela Håkansson, klusterledare på Techtank bekräftar analysen.
– Jag känner igen mig i beskrivningen, vi var själva mitt i krisen. En gemensam kraftsamling gav resultat. Och det ekonomiska stödet via EU-medel var viktigt, det innebar att man kunde öka kompetensen och det gav hopp för företagen. Och så Olofströms beslut att under tio år satsa extra på industrin för att skapa 1000 nya jobb.

Från ett läge där Volvo var en ensam dominant aktör uppstod fokus på samarbete. Med gemensamma krafter reste sig Olofström.