Utan infrastruktur finns inte Blekinge

Kan man inte ta sig till en plats så upphör den så småningom att existera i folks medvetande. I vår snabba, digitala värld kan vi ha möten på distans, men det finns fortfarande saker som bara kan göras fysiskt och som kräver god infrastruktur. Något som alltid har varit avgörande för regional utveckling.

Länsförsäkringar Blekinge brinner för ett starkt och hållbart näringsliv i länet. Mycket av det vi gör, förutom att vara bank och försäkringsbolag, har faktiskt att göra med just tillväxt i olika former. Vi har skapat forumet ”Framåtblick Blekinge” som bjuder in till diskussioner om hur vi ska göra Blekinge mer attraktivt ur olika aspekter. Genom vårt pris ”Hållbara Blekinge” vill vi sätta fokus på miljövänligt entreprenörskap, både lokalt och globalt. Vi satsar också på att stötta spännande tillväxtbolag som på sikt kan generera arbetstillfällen.

Varför? Svaret är enkelt. Vi och våra ägare/kunder lever och arbetar här. Här växer våra barn upp. Vi vill att de ska kunna stanna kvar, bilda egna familjer och ha meningsfulla arbeten även i framtiden.

Men då måste Blekinge också vara tillgängligt i högre utsträckning än idag.

Länsförsäkringars Forskningsfond har nyligen genomfört ett intressant projekt om hur infrastruktur är avgörande för regional utveckling sett ur både ett historiskt och framtida perspektiv. Rapporten visar tydligt hur järnvägarna fick små orter att blomstra när de drogs fram på 1800-talet. Något som dittills varit förunnat kuststäder med hamnar. Forskningsrapporten visar också att de städer som fick järnvägsanknytning då är betydligt större idag. De som blev utan förbindelse växte aldrig ikapp. Järnvägarna ritade helt enkelt om den svenska geografin.

Räls är fortfarande viktigt. Sydostlänken som planeras kommer ha stor betydelse för näringslivet i regionen och förbättrar villkoren för gods- och persontrafik till och från Blekinge. Precis som den pågående utbyggnaden av nya etapper längs E22.

Den digitala infrastrukturen är idag en grundstomme i samhället. Det senaste halvåret har vi i raketfart tvingats lära oss kommunicera, studera och umgås mer via nätet. Att ha en fortsatt stabil utveckling av fiber, även på landsbygden, är därför avgörande. Rapporten visar att ny teknik har drivit fram stora förändringar i de lokala ekonomierna – och att arbetstillfällena har bevarats trots automatisering. Det är troligt att nya jobb kommer skapas i det digitala kölvattnet, även om de kräver nya kunskaper. Men utan stabil uppkoppling och rätt kompetens kommer storstäderna att springa om oss.

Därför är också flyget avgörande. Ett trafikslag som drabbades hårt av Coronapandemin. Idag är flyglinjer mellan Ronneby och Stockholm åter igång, men det kommer ta tid innan vi ser någon form av återgång till det normala. Kanske blir det aldrig riktigt som innan, då vi insett att digitala möten faktiskt fungerar bra.

Men bara till viss del. Att ha smidiga flyg till och från Blekinge, nationellt och internationellt, behövs för att möjliggöra både frakt och möten. När stora, strategiska riktlinjer inom industrin ska dras upp kanske det inte är optimalt att hålla digital konferens i tre dagar. När vi bygger företagskulturer och kollegiala nätverk kan vi inte enbart göra det via en webbkamera.

Internet är framtiden, men inte den enda.

Det finns också något unikt med en plats, som behöver ses och kännas fysiskt. Inte minst här hos oss i Blekinge. Och då måste man kunna ta sig hit.

Bengt Mattsson
Styrelseordförande
Länsförsäkringar Blekinge
Jens Listerö
Vd
Länsförsäkringar Blekinge