Nu blickar vi framåt – igen!

Framåtblick Blekinge är en frukostworkshop som fokuserar på hur företag, föreningar och organisationer kan agera för att skapa lokal och regional attraktionskraft. Målet är att du som medverkar bidrar med dina tankar och får inspiration till vad som kan göras i din närmiljö. Workshopen är ett initiativ från Näringslivet i Blekinge, arrangerat av Länsförsäkringar Blekinge i samarbete med Länsförsäkringars Forskningsfond.

Nu går vi vidare
Hösten 2018 anordnades Framåtblick Blekinge första gången. Inför våra nya seminarier i februari 2019 tar vi avstamp i det som vi kom fram till vid dessa tillfällen. Framförallt identifierades tre områden:

5 februari, 07.30–09.30
Länsförsäkringar Blekinge, Stortorget 10 Karlskrona

6 februari, 07.30–09.30
Länsförsäkringar Blekinge, Drottninggatan 56 Karlshamn

Anmäl dig

1. Blekinge på kartan
En viktig förutsättning för att få hemvändare, besökare eller arbetspendling till Blekinge är att vi redan är kända. Blekinge behöver finnas på den mentala kartan.

2. Lokal kompetensförsörjning
Vi behöver en kompetensförsörjningsplan, exempelvis lokala nätverk för rekrytering och medflyttare, samt bättre förutsättningar för företagande och kompetensutveckling.

3. Attraktiva boendemiljöer
Vi behöver hållbara och innovativa boenden i natursköna och attraktiva städer. Det ska vara enkelt och tryggt att bo i Blekinge.

Program
07.30-08.00 Frukost finns framdukad
08.00-08.20 Föredragshållare
08.30-09.30 Workshop