Framåtblick Blekinge – Hösten 2018

Framåtblick Blekinge är ett frukostseminarium som fokuserar på de utmaningar och möjligheter som uppstår när allt fler söker sig till tätare och urbana miljöer. Hur kan företag, föreningar och organisationer agera för att skapa lokal och regional attraktionskraft med fokus på hemvändare? Forumet är ett initiativ från Näringslivet i Blekinge, arrangerat av Länsförsäkringar Blekinge i samarbete med Länsförsäkringars Forskningsfond.

Forskare bidrar med kunskap
Forumet syftar till att stärka utbytet mellan forskning och praktik som i sin tur gynnar en hållbar framtid i Blekinge. Handplockade forskare presenterar sina rön vilket följs av ett panelsamtal. Målet är att du som medverkar bidrar med dina tankar och får inspiration till vad som kan göras i din närmiljö.

Program
07.30-08.00
Frukost finns framdukad
08.00-09.00 Vad säger forskningen om framgångsrik regional utveckling?
09.00-10.00 Panelsamtal

24 oktober, 07.30–10.00
NetPort Science Park, Karlshamn

25 oktober, 07.30–10.00
Blue Science Park, Campus Gräsvik 2, Karlskrona

Anmäl dig

Deltagare:

Josefina Syssner påvisar hur de allt mer varierande förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan stad och land. Hon resonerar om visioner för framtiden utanför storstaden: var finns de och varför behövs de? Och vilken betydelse har visioner i samhällsstyrningen?

Josefina Syssner är docent i kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet. Hon har i många år studerat samhällsutveckling och anpassning i kommuner och regioner som präglas av långvarig befolkningsminskning.

Jan Amcoff diskuterar Blekinges framtid gällande flyttmönster, bland annat när det gäller kompetensmarknaden. Han belyser även de möjligheter och utmaningar som finns att bryta utvecklingstrender, till exempel genom att skapa ”attraktiva miljöer” eller bedriva inflyttningskampanjer.

Jan Amcoff är docent i kulturgeografi och verksam vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Han har forskat kring detaljhandelns lokalisering och människors flyttmönster i Sverige, särskilt återflyttning, regionförstoring och utvidgad pendling samt landsbygdens utveckling.

Presentationer från Framåtblick Blekinge

Här kan du ladda ner presentationerna ifrån seminariet.

Lokal utveckling – Josefina Syssner
Befolkningen – Jan Amcoff

Podcast Framåtblick Blekinge

Lyssna på vår podd som spelades in i samband med seminariet Framåtblick Blekinge den 25 oktober 2018. Medverkar gör Jens Listerö, vd Länsförsäkringar Blekinge, Elin Runbert, Vice VD Förlags Albinsson & Sjöberg, Docenterna Jan Amcoff och Josefina Syssner från Uppsala och Linköping universitet.

Samtalsvärd Annika Dopping.