Framåtblick Blekinge – Hösten 2019

Framåtblick Blekinge är ett frukostseminarium som fokuserar på Blekinges utmaningar och möjligheter. I Blekinge finns attraktiva arbetsplatser, men hur står det till med bostäder? Den här gången diskuterar vi olika aspekter av att bygga innovativt och hållbart i havsnära miljöer. Forumet är ett initiativ från Näringslivet i Blekinge, arrangerat av Länsförsäkringar Blekinge i samarbete med Länsförsäkringars Forskningsfond.

23 oktober, 07.30–10.00
Netport, Karlshamn

24 oktober, 07.30–10.00
Brinova Arena, Karlskrona

Anmäl dig

Forskare bidrar med kunskap

Forumet syftar till att stärka utbytet mellan forskning och praktik som i sin tur gynnar en hållbar framtid i Blekinge. Handplockade forskare presenterar sina rön vilket följs av ett panelsamtal. Denna gång får vi besök av Annika Carlsson Kanyama (KTH) och Sofie Storbjörk (Linköpings universitet). Målet är att du som medverkar bidrar med dina tankar och får inspiration till vad som kan göras i din närmiljö.

Program
07.30-08.00 Frukost finns framdukad
08.00-09.00 Presentationer av våra inbjudna forskare
09.00-10.00 Panelsamtal

Deltagare:

Annika Carlsson Kanyama presenterar erfarenheter från att använda robusta beslutsstödsmetoder i Sverige och utomlands samt vilka hinder som finns för ökad användning på det lokala planet i Sverige.

Annika är docent och forskare vid KTH (tidigare också verksam vid FOI) och har forskat om klimatanpassning sedan 1997 bland annat genom att leda forskningsprogrammet Climatools där verktyg för klimatanpassning utvecklades och testades. För närvarande leder hon ett forskningsprogram om hur robusta beslutstödsmetoder kan appliceras på lokal nivå med exempel från kustkommuner. Ett kännetecken för robusta beslutsstödsmetoder är att osäkerheter omfamnas och att man börjar med beslutssituationen.

Sofie Storbjörk diskuterar och problematiserar den samtida trenden med vattennära byggande i stadsutvecklingen. Fokus ligger på att belysa motiv, värden och risker, konkreta strategier och förhållningssätt samt de utmaningar som aktualiseras i mötet mellan stad och vatten.

Sofie är docent vid tema Miljöförändring och verksam vid Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR), Linköpings Universitet. Hon har under många år studerat hur klimatfrågan hanteras i kommunal planering och politik, offentlig-privat samverkan och stadsutveckling i ett förändrat klimat.