Bygga vid vatten – hot eller möjlighet?

Blekinges framtid är full av möjligheter och utmaningar. En av dessa är att skapa fler bostäder i attraktiva lägen – inte minst för att locka kompetens utifrån. Just boendet är en nyckel till hela länets utveckling.

Blekinge är Sveriges trädgård, men också ett kust- och skärgårdslandskap. Här brukar vi prata om närheten till allt, och just närheten till vatten är kanske vår främsta tillgång. Idag drömmer många om att bo nära hav eller sjöar. Kanske för att vi människor alltid tyckt om utsikt och att ljudet av vatten har en lugnande effekt på oss. Vissa teorier hävdar att vår kärlek till vatten sträcker sig tillbaka till våra förfäder som samlades vid vattenhålen eller kusten.

Då Blekinge har en naturtillgång i våra vatten så har vi också möjlighet att bygga fler attraktiva bostäder i dess anslutning. Men det kan ses som en kontroversiell fråga: vattennära bebyggelse står i kontrast mot framtida klimathot i form av höjda havsnivåer, risker för skyfall och oväder.

I en rapport från Länsförsäkringars forskningsfond konstateras att kommunernas arbete med klimatanpassning och riskreducerande åtgärder har ökat i frekvens. Samtidigt har fokus ökat på att hitta attraktiva platser och därigenom öka tillväxten och den ekonomiska utvecklingen. Detta i sin tur får effekter på hur klimatrisker hanteras. Här har kommunens planerare ett särskilt ansvar att tillsammans med byggaktörer hitta praktiska och tekniska lösningar för att säkra vattennära bebyggelse.

Det gäller att respektera riskerna men också att se möjligheterna.
Vi på Länsförsäkringar Blekinge engagerar oss i frågan, givetvis för att vi vill förebygga skador kopplade till översvämningar, men främst för att vi brinner för Blekinges utveckling. Därför har vi tagit initiativ att bjuda in forskarna Annika Carlsson Kanyama (KTH) och Sofie Storbjörk (Linköpings universitet) till vårt kommande frukostseminarium ”Framåtblick Blekinge” för att diskutera aspekter av just detta; går det att bygga både hållbart och havsnära? Vi är övertygade att det går.

Jens Listerö
vd Länsförsäkringar Blekinge