Blekinges Bank

Länsförsäkringar Blekinge är ett försäkringsbolag – men också en bank. Här finns alla vanliga banktjänster och även några extra plus: Kontor i alla Blekinges kommuner, lokalt förankrade medarbetare, snabbast växande i Sverige – och de nöjdaste kunderna. Välkommen!

+ Bankkontor i hela Blekinge
Vi är den enda banken som har kontor i alla Blekinges kommuner. Som kund får du ett eget bankteam med stor lokalkännedom eftersom de flesta också bor här.

+ Kundägd bank
Länsförsäkringar Blekinge är ett kundägt bolag. Det betyder att vi inte har några aktieägares intressen att ta hänsyn till. Alla beslut fattas för kundens bästa.

+ Snabbast växande
Länsförsäkringar Blekinges bank har starka finanser och vi växer av egen kraft. I Sverige är Länsförsäkringar bank den snabbast växande av alla banker. Och av dem växer i sin tur Blekinge mest (siffror från 2019).

+ Nöjda kunder
Länsförsäkringar bank hade under 2019 Sveriges nöjdaste bankkunder, både privat och företag, enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Kontakta oss
0454 – 30 23 00
info@lfblekinge.se

Bli kund Bolån Byt bank Ekonomitips